Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese
internet pre študentov

Bezpečnosť

Ochráňte svoju digitálnu identitu

Internet používajú denne milióny ľudí. Hľadajú informácie, vykonávajú online platby, píšu emaily alebo hrajú online hry. Aké sú riziká internetu a ako sa proti nim ubrániť? Spoločnosť UPC vám rada ukáže cestu k bezpečnému internetu.
Krádež identity

Digitálna identita: čo je vaša identita a ako si ju ochránite?

Vašu identitu na internete určujú údaje, ako napríklad užívateľské mená, heslá a váš dátum narodenia. Banky, mestské úrady či iné inštitúcie, s ktorými komunikujete, vás „rozoznávajú“ na základe týchto údajov. Aké riziko prináša vaša digitálna identita? Hackeri môžu preniknúť do vášho počítača a zmocniť sa vašich identifikačných údajov. Potom vystupujú pod vašimi údajmi a akoby vám ukradnú identitu.
zobraziť celý článok
Vírusy

Vírusy: čo to je a čo proti nim môžete robiť?

Vírus, alebo počítačový vírus, je počítačový program. Vírus sa môže usadiť a množiť v nejakom súbore vo vašom počítači bez toho, aby ste si ho všimli. Váš počítač je potom "nakazený".
zobraziť celý článok
Nechcené stránky

Neželané webové stránky: ako ich zablokujete?

Kto veľa surfuje po internete, môže naraziť na webové stránky, ktoré by radšej nevidel. Niektoré neželané webové stránky sa dokonca objavujú automaticky.
zobraziť celý článok
Phishing

Phishing: čo to je a čo môžete proti nemu robiť?

Phishing je forma podvodu. Kriminálnici vás oklamú sfalšovanými e-mailmi či webovými stránkami. Napríklad si myslíte, že ste sa prihlásili na webovú stránku svojej banky, pričom však poskytnete svoje prihlasovacie údaje presnej kópii tejto stránky. Podvodník tak získa prístup k vašim osobným údajom.
zobraziť celý článok
E-mail a spam

Spam: čo je to a čo proti nemu môžete robiť?

Spam je nevyžiadaná elektronická pošta. Odosielatelia spamu (spammeri) posielajú nevyžiadané veľké množstvo e-mailov tisíckam či miliónom ľudí zároveň. Často to robia za komerčným účelom. V týchto e-mailoch upozorňujú na nejaký produkt alebo webovú stránku. Odosielanie spamu je podľa holandských zákonov zakázané.
zobraziť celý článok
Bezdrôtová sieť

Bezdrôtová sieť: čo to je a ako zabezpečíte jej ochranu?

Keď je navzájom spojených viac počítačov, hovoríme o počítačovej sieti. Vzájomné prepojenie počítačových sietí umožňuje zariadenie (router). Router zabezpečuje aj kontakt medzi sieťou a internetom. Keď sa to deje bezdrôtovo, hovoríme o bezdrôtovej sieti, alebo o bezdrôtovom internete. Kto má vo svojom počítači špeciálnu sieťovú kartu, môže sa bezdrôtovo pripojiť na internet, alebo na firemnú sieť.
zobraziť celý článok
Spyware

Spyware: čo to je a čo proti nemu môžete robiť?

Spyware znamená doslova „špionážny softvér“. Tento softvér zbiera osobné údaje počítačových užívateľov a posiela ich ďalej iným osobám. Väčšinou sa to deje nepozorovane.
zobraziť celý článok

Blog

Aký internetový prehliadač vybrať - 3.diel: Safari

V rámci nášho seriálu o webových prehliadačoch sa dnes zameriame na Safari. Tento prehliadač pochádza z dielne spoločnosti Apple Inc. Hoci dosiahol svetového trhového podielu okolo 12%, v Slovenskej republike nepatrí medzi rozšírené prehliadača.

Aký internetový prehliadač vybrať - 2. diel: Opera

V rámci nášho seriálu o webových prehliadačoch sa dnes zameriame na webový prehliadač Opera, ktorý patril dlhodobo k najlepšie vybaveným prehliadačom. Jeho kvalita však nebola nikdy plne docenená.

Aký internetový prehliadač vybrať - 1.diel: Google Chrome

Chrome od spoločnosti Google patrí medzi najmladšie prehliadače. Na trhu sa objavil až v roku 2008, avšak len jediný rok stačil k raketovému štartu a umiestnenie medzi troma najobľúbenejšími prehliadačmi.

Internet Terasy nad hradom

Jedinečná stavba sa nachádza v tesnej blízkosti Bratislavského hradu priamo v centre Bratislavy. Ponúka možnosť bývať na najvyššie položenom terasovom byte, či možnosť výberu zaujímavých obchodných priestorov.

Internet Nikola House

Polyfunkčný objekt NIKOLA HOUSE je postavený v širšom centre Bratislavy, v obľúbenej časti Ružinov. Nachádza sa v tichej jednosmernej ulici, bokom od rušnej, pulzujúcej dopravy.

Ponuka

Služba nášho hyperrýchleho optického internetu je prevádzkovaná po najmodernejšej HFC sieti, ktorú v priemere z 95-ich percent tvorí optický kábel. Zvyšných päť percent tvorí koaxiálny kábel, čo je veľkou výhodou, pretože na pripojenie hyperrýchleho internetu UPC Fiber Power do bytu či domu možno využiť súčasné káblové prípojky.
Surfujte po internete, pracujte z domu, hrajte online hry, zdielajte zážitky so svojimi priateľmi. Šetrite svoje mobilné dáta. To všetko s vysokorýchlostným internetom od UPC bez dátových limitov!
25 Mb/s internet

25 Mb/s internet

download až do 25 Mb/s
upload až do 2 Mb/s
Základný Wi-Fi modem

9.90 €

mesačne
zavolajte mi
50 Mb/s internet

50 Mb/s internet

download až do 50 Mb/s
upload až do 5 Mb/s
Základný Wi-Fi modem

12.90 €

mesačne
zavolajte mi
150 Mb/s internet

150 Mb/s internet

download až do 150 Mb/s
upload až do 10 Mb/s
Základný Wi-Fi modem

19.90 €

mesačne
zavolajte mi
500 Mb/s internet

500 Mb/s internet

download až do 500 Mb/s
upload až do 20 Mb/s
Základný Wi-Fi modem

28.90 €

mesačne
zavolajte mi
Akciové ceny platia pri 24 mesačnej viazanosti a je možné ich využiť do 31.08.2016.
Jednorazová cena aktivácie služby je 3 € (18 € u rýchlosti 500 Mb/s). Podmienky kampane, Podmienky online zľavy.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434

Objednávka

Objednávka nie je záväzná, vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy o pripojení medzi poskytovateľom a užívateľom vznikajú až dňom podpisu zmluvy o pripojení. Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.

Podmienky kampane

Táto kampaň sa vzťahuje na poskytovanie:
základnej služby prístupu do siete internet - UPC Fiber Power 25, UPC Fiber Power 50, UPC Fiber Power 150, UPC Fiber Power 500
Poskytovateľ sa zaväzuje:
Doba zvýhodnenia je počas celej doby poskytovania Služby podľa podmienok tejto kampane (neplatí u UPC Fiber Power 25, kde je doba zvýhodnenia 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby).
Doba viazanosti je 24 mesiacov od začiatku poskytovania Služby.
* Pre dosiahnutie optimálnych rýchlostných parametrov je zriadenie služby UPC Business Internet 500 možné výlučne formou autorizovanej inštalácie.V prípade kombinácie služieb UPC Business internet a Business Telefón, prípadne spolu s UPC Business TV je možné zriadenie služby výlučne formou autorizovanej inštalácie
Užívateľ môže počas doby viazanosti požiadať o zmenu rozsahu poskytovania služby resp. o prechod na inú službu len v prípade, ak spĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, ktorú využije.
V prípade porušenia záväzku stanoveného v čl. 19.9 Podmienok vrátane žiadosti Užívateľa o takú zmenu rozsahu poskytovania Služby, resp. o taký prechod na inú službu, ktorý nespĺňa podmienky poskytnutia inej kampane, sa Cena za zriadenie Koncového bodu stáva splatnou v plnej výške podľa Tarify (ak Užívateľ využil zvýhodnenú Cenu za zriadenie Koncového bodu) a Užívateľ sa tiež zaväzuje zaplatiť Poskytovateľovi jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške podľa tabuľky nižšie.
Názov služby Sankcia
UPC Fiber Power 25 100 €
UPC Fiber Power 50 150 €
UPC Fiber Power 150 150 €
UPC Fiber Power 500 150 €
Nájomné za Wifi modem 20 €
Ostatné práva a povinnosti Poskytovateľa a Užívateľa v týchto podmienkach neupravené sa riadia Zmluvou o poskytovaní verejných služieb, vrátane Podmienok, Tarifou Internet a Tarifou jednorazových služieb a iných platieb.
Uvedené ceny sú vrátane 20% DPH.
Tieto podmienky kampane sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o poskytovaní verejných služieb.