Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

500 Mb/s internet

Superrýchly optický 500 Mb/s internet je prevádzkovaný po najmodernejšej HFC sieti, ktorú tvorí optický kábel v priemere až na 95-ich percentách celého pokrytia. Zvyšok HFC siete už pozostáva len z koaxiálneho kábla. A to je veľká výhoda. Na pripojenie vašej domácnosti stačí využiť súčasnú prípojku.
Ušetrite si svoje dáta na mobile. Svoju novú Wifi sieť využite naplno. Komunikujte na tablete či smartfóne alebo sťahujte filmy a fotografie. Superrýchly optický internet od UPC!
Podobné služby:
30 Mb/s internet
100 Mb/s internet
200 Mb/s internet
Dostupnosť 500 Mb/s internetu v obciach:
Internet Bratislava
Internet v Rimavskej Sobote
Internet v Revúci
Internet vo Vranove nad Topľou
Internet v Žiline
Internet v Dunajskej Strede
Internet v Štúrove
Internet v Trenčíne
Internet v Trnave
internet 500 Mb/s

500 Mb/s internet

download až do 500 Mb/s
upload až do 30 Mb/s
Prémiový Wi-Fi modem

23.90 €

mesačne
zavolajte mi
Akciové ceny platia pri 24 mesačnej viazanosti a je možné ich využiť do 31.12.2017.
Jednorazová cena aktivácie služby je 18 €. Podmienky kampane, Podmienky online zľavy.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434
internet pre študentov

Objednávka

Objednávka nie je záväzná, vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy o pripojení medzi poskytovateľom a užívateľom vznikajú až dňom podpisu zmluvy o pripojení. Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.