Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

30 Mb/s internet

Služba rýchleho optického 30 Mb/s internetu je prevádzkovaná po najmodernejšej HFC sieti, ktorú tvorí optický kábel v priemere až z 95-ich percent. Zvyšných päť percent je tvorený z koaxiálneho káblu. A práve to je veľkou výhodou. Na pripojenie hyperrýchleho internetu UPC Fiber Power do bytu či domu stačí použiť súčasné prípojky.
Surfujte cez internet kdekoľvek a kedykoľvek na vašej novej WiFi sieti. Hrajte online hry alebo len tak zdieľajte zážitky so svojimi priateľmi a rodinou. Ušetríte aj svoje mobilné dáta. To všetko s vysokorýchlostným internetom od UPC. S internetom bez dátových limitov!
Podobné služby:
100 Mb/s internet
200 Mb/s internet
500 Mb/s internet
Dostupnosť 30 Mb/s internetu v obciach:
Internet Bratislava
Internet v Banskej Bystrici
Internet v Bardejove
Internet v Nových Zámkoch
Internet v Šamoríne
Internet v Kráľovskom Chlmci
Internet vo Zvolene
Internet v Želiezovciach
Internet v Spišskej Novej Vsi
internet 30 Mb/s

30 Mb/s internet

download až do 30 Mb/s
upload až do 3 Mb/s
Základný Wi-Fi modem

10.90 €

mesačne
zavolajte mi
Akciové ceny platia pri 24 mesačnej viazanosti a je možné ich využiť do 31.12.2017.
Jednorazová cena aktivácie služby je 3 € (18 € u rýchlosti 500 Mb/s). Podmienky kampane, Podmienky online zľavy.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434
internet pre študentov

Objednávka

Objednávka nie je záväzná, vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy o pripojení medzi poskytovateľom a užívateľom vznikajú až dňom podpisu zmluvy o pripojení. Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.