Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

200 Mb/s internet

Služba optického 200 Mb/s internetu je prevádzkovaná po modernej HFC sieti. Naša sieť HFC je v priemere až na 95-ich percentách pokrytá optickým káblom. Zvyšná minimálna časť siete pozostáva z koaxiálneho káblu. To je úžasnou výhodou, nakoľko môžete využiť aktuálnu prípojku pre váš nový superrýchly optický internet.
Šetrite si dáta na mobile. Sťahujte fotky a filmy na vašej domácej WiFi sieti. Komunikujte a četujte s rodinou a známymi na svojom smartfóne alebo tablete.
To všetko za jednú cenu, optický internet vrátane WiFi routra. Superrýchly neobmedzený internet od UPC!
Podobné služby:
30 Mb/s internet
100 Mb/s internet
500 Mb/s internet
Dostupnosť 200 Mb/s internetu v obciach:
Internet Bratislava
Internet v Hlohoveci
Internet v Jesenskom
Internet v Košiciach
Internet v Poprade
Internet v Rožňave
Internet v Pezinku
Internet v Starej Ľubovni
Internet vo Svite
internet 200 Mb/s

200 Mb/s internet

download až do 200 Mb/s
upload až do 20 Mb/s
Prémiový Wi-Fi modem

18.90 €

mesačne
zavolajte mi
Akciové ceny platia pri 24 mesačnej viazanosti a je možné ich využiť do 31.12.2017.
Jednorazová cena aktivácie služby je 3 € (18 € u rýchlosti 500 Mb/s). Podmienky kampane, Podmienky online zľavy.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434
internet pre študentov

Objednávka

Objednávka nie je záväzná, vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy o pripojení medzi poskytovateľom a užívateľom vznikajú až dňom podpisu zmluvy o pripojení. Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.