Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

100 Mb/s internet

Služba neobmedzeného 100 Mb/s internetu je prevádzkovaná po najmodernejšej HFC sieti. Túto sieť tvorí optický kábel v priemere až na 95-ich percentách.
Zvyšnú časť siete tvorí koaxiálny kábel. Je to výhoda, pretože na pripojenie hyperrýchleho internetu do vašej domácnosti stačí využiť aktuálnu prípojku.
Surfujte cez internet kdekoľvek u vás doma. Zdieľajte fotky, sťahujte filmy alebo komunikujte so svojimi známymi a rodinou. Šetrite si svoje mobilné dáta. To všetko so superrýchlym internetom bez dátových obmedzení od UPC!
Podobné služby:
30 Mb/s internet
200 Mb/s internet
500 Mb/s internet
Dostupnosť 100 Mb/s internetu v obciach:
Internet v Novej Ľubovni
Internet v Nitre
Internet v Bratislave
Internet v Dolnom Kubíne
Internet v Moldave nad Bodvou
Internet v Leviciach
Internet v Michalovciach
Internet v Prešove
internet 100 Mb/s

100 Mb/s internet

download až do 100 Mb/s
upload až do 6 Mb/s
Prémiový Wi-Fi modem

14.90 €

mesačne
zavolajte mi
Akciové ceny platia pri 24 mesačnej viazanosti a je možné ich využiť do 31.12.2017.
Jednorazová cena aktivácie služby je 3 €. Podmienky kampane, Podmienky online zľavy.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434
internet pre študentov

Objednávka

Objednávka nie je záväzná, vzájomné práva a povinnosti zo zmluvy o pripojení medzi poskytovateľom a užívateľom vznikajú až dňom podpisu zmluvy o pripojení. Súhlasím s obchodnými podmienkami a so spracovaním mojich osobných údajov.
Objednajte nazáväzne online, alebo zavolajte
02 594 22 434

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.