Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

Zabezpečte si Vašu domácu WiFi sieť

Bezdrôtová sieť: čo to je a ako zabezpečíte jej ochranu?

Keď je navzájom spojených viac počítačov, hovoríme o počítačovej sieti. Vzájomné prepojenie počítačových sietí umožňuje zariadenie (router). Router zabezpečuje aj kontakt medzi sieťou a internetom. Keď sa to deje bezdrôtovo, hovoríme o bezdrôtovej sieti, alebo o bezdrôtovom internete. Kto má vo svojom počítači špeciálnu sieťovú kartu, môže sa bezdrôtovo pripojiť na internet, alebo na firemnú sieť.

Aké je riziko bezdrôtovej siete?

Ak máte doma bezdrôtový internet, môžu ho využívať napríklad vaši susedia, alebo takzvaní „war drivers“ (ľudia, ktorí sa premiestňujú so svojím laptopom a vnikajú do bezdrôtových sietí). Môžu dokonca hľadať prístup do vášho počítača. To sa nemôže stať, ak je vaša sieť chránená. Nielen súkromné osoby, ale aj firmy majú záujem o bezpečnú sieť. A nielen to, ako podnikateľ ste povinný chrániť sa voči war drivers: ľuďom, ktorí sa premiestňujú so svojím laptopom a vnikajú do bezdrôtových sietí.

Ako ochrániť bezdrôtovú sieť?

Svoju bezdrôtovú sieť môžete ochrániť rôznymi spôsobmi. Väčšina routerov je vybavená šifrovaním alebo uzamknutím, ktoré zabezpečujú, aby boli informácie, ktoré prijímate či odosielate, nečitateľné pre cudzích ľudí. Svoju sieť môžete zabezpečiť aj zaheslovaním. Každé sieťové zariadenie má vlastnú adresu. Prístup tak poskytnete iba adresám zariadení, ktoré chcete pripojiť na svoju sieť. MAC adresy bez prístupu bude router blokovať.

Vyhrajte nad otravným spamom

Spam je nevyžiadaná elektronická pošta. Odosielatelia spamu (spammeri) posielajú nevyžiadané veľké množstvo e-mailov tisíckam či miliónom ľudí zároveň. Často to robia za komerčným účelom. V týchto e-mailoch upozorňujú na nejaký produkt alebo webovú stránku. Odosielanie spamu je podľa holandských zákonov zakázané.

Ochráňte Váš počítač pred spyware-om

Spyware znamená doslova špionážny softvér. Tento softvér zbiera osobné údaje počítačových užívateľov a posiela ich ďalej iným osobám. Väčšinou sa to deje nepozorovane.
< predošlý článok nasledujúci článok >
internet pre študentov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.