Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

Vyhrajte nad otravným spamom

Spam: čo je to a čo proti nemu môžete robiť?

Spam je nevyžiadaná elektronická pošta. Odosielatelia spamu (spammeri) posielajú nevyžiadané veľké množstvo e-mailov tisíckam či miliónom ľudí zároveň. Často to robia za komerčným účelom. V týchto e-mailoch upozorňujú na nejaký produkt alebo webovú stránku. Odosielanie spamu je podľa holandských zákonov zakázané.

Aká je nevýhoda spamu

Spam rozčuľuje. Nečakáte tieto e-maily, a pritom vám môžu zaplniť elektronickú schránku. Navyše môžu obsahovať vírusy alebo spyware. Predíďte spamu so spamfiltrom od. UPC zabezpečuje optimálnu ochranu proti spamu. So spamfiltrom predídete prijímaniu spamu, pretože filter blokuje nevyžiadanú elektronickú poštu. Zvoľte si spamfilter od UPC so Smart Guard, bezpečnostným balíkom „všetko v jednom“.

Tipy proti spamu

Spamfilter robí surfovanie na internete omnoho bezpečnejším. Môžete však urobiť ešte viac, aby ste predišli spamu. UPC vám s radosťou poradí.

Odstráňte spam okamžite

Ak na spam odpoviete, alebo prostredníctvom neho niečo kúpite, povzbudíte spammera, aby vám posielal ešte viac spamu. Takže to nerobte, ani na správu neklikajte, pretože tak môžete aktivovať odkaz, prostredníctvom ktorého dostanete ďalší spam, prípadne aktivujete vírus, ktorý môže vo vašom počítači spôsobiť škodu.

Opatrne s vašou e-mailovou adresou

Zaobchádzajte opatrne s vašou e-mailovou adresou. Posielate napríklad digitálne blahoželania? V tom prípade poskytujete svoju adresu, ale aj adresu príjemcu vlastníkovi webovej stránky, ktorý ju môže zneužiť. Nezverejňujte svoju e-mailovú adresu ani verejne na internete, ako ani na fórach, Hyves či LinkedIn. Spammeri totiž prehľadávajú celú webovú sieť.

Nereagujte na reťazové e-maily

Dostávate e-maily so žiadosťou, aby ste ich poslali ďalej priateľom? Nerobte to. Odosielateľom je často spamer, ktorý pátra po e-mailových adresách ľudí, ktorých poznáte.

Neaktivujte si e-mailového asistenta pre automatické odpovede

Nie ste deň či niekoľko dní v práci? V tom prípade môžete s pomocou e-mailového asistenta automaticky odpovedať na e-maily. Nevýhodou je, že reaguje aj na spam, čo je pre spammera dôvod, aby vám posielal nevyžiadanú elektronickú poštu.

Používajte príkazové pole bcc

Posielate viacerým ľuďom zároveň e-mail? Napíšte ich e-mailové adresy do príkazového poľa bcc, ktoré sa nachádza pod príkazom pre adresu odosielateľa a cc. Vďaka tomu ukryjete e-mailové adresy príjemcov.

Pozor na nebezpečný phishing

Phishing je forma podvodu. Kriminálnici vás oklamú sfalšovanými e-mailmi či webovými stránkami. Napríklad si myslíte, že ste sa prihlásili na webovú stránku svojej banky, pričom však poskytnete svoje prihlasovacie údaje presnej kópii tejto stránky. Podvodník tak získa prístup k vašim osobným údajom. Sfalšované e-maily a webové stránky sa naozaj podobajú na tie skutočné.

Zabezpečte si Vašu domácu WiFi sieť

Keď je navzájom spojených viac počítačov, hovoríme o počítačovej sieti. Vzájomné prepojenie počítačových sietí umožňuje zariadenie (router). Router zabezpečuje aj kontakt medzi sieťou a internetom. Keď sa to deje bezdrôtovo, hovoríme o bezdrôtovej sieti, alebo o bezdrôtovom internete.
< predošlý článok nasledujúci článok >
internet pre študentov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.