Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

Pozor na nebezpečný phishing

Phishing: čo to je a čo môžete proti nemu robiť?

Phishing je forma podvodu. Kriminálnici vás oklamú sfalšovanými e-mailmi či webovými stránkami. Napríklad si myslíte, že ste sa prihlásili na webovú stránku svojej banky, pričom však poskytnete svoje prihlasovacie údaje presnej kópii tejto stránky. Podvodník tak získa prístup k vašim osobným údajom.

Aké je riziko phishingu?

Cieľ phishingu je jasný. Sfalšovanými e-mailmi alebo webovými stránkami sa podvodníci pokúšajú získať vaše osobné údaje, ako napríklad prihlasovacie heslá, informácie z kreditnej karty či vaše rodné číslo, vďaka čomu môžu získať kontrolu napríklad nad vašimi pohybmi na účte.

Dôležité upozornenie

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA nikdy nepožaduje osobné alebo prihlasovacie údaje od svojich zákazníkov prostredníctvom emailov. Preto, ak by ste dostali email, v ktorom by niekto v mene spoločnosti UPC z akéhokoľvek dôvodu žiadal od Vás heslo či prihlasovacie meno, prosím, ignorujte takýto email, resp. naň neodpovedajte. V žiadnom prípade neposkytuje emailom svoje osobné údaje, heslá či iné informácie, ktoré by mohli byť zneužité vo Váš neprospech. A to aj v prípade, ak by bol email zaslaný z adresy, ktorá by mohla pripomínať názov našej spoločnosti alebo niektorej z našich služieb, alebo by sa osoba v emaily predstavovali ako zamestnanec spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA. V takýchto prípadoch na s istotou išlo o typický príklad "phishingu."

Tipy proti phishingu

Urobte surfovanie po internete bezpečnejším so spamfiltrom od UPC

Kriticky čítajte e-maily a webové stránky

Sfalšované e-maily a webové stránky sa naozaj podobajú na tie skutočné. Čítajte však kriticky, a objavíte rozdiely oproti originálu. Texty môžu obsahovať napríklad pravopisné chyby, alebo iné nepozornosti. Neoslovia vás osobne, zatiaľ čo vaša banka či mestský úrad to zvyčajne robia a sfalšované e-maily vás často čo najskôr o niečo žiadajú.

Neposkytujte svoje osobné údaje len tak

Ak dostanete e-mail, v ktorom vás žiadajú o poskytnutie osobných údajov, nereagujte naň len tak. Vaša banka vás napríklad nikdy nežiada o prihlasovacie údaje prostredníctvom e-mailu.

Kontrolujte odkazy a webové adresy

Často sa pôvodná webová adresa nezhoduje so sfalšovanou webovou adresou. Napríklad je nesprávne vyhláskované meno organizácie. Z toho dôvodu kontrolujte adresy v adresovom riadku vo vrchnej časti obrazovky, alebo odkazy v e-mailoch.

Kontrolujte prihlasovací proces

Prebieha napríklad prihlasovací proces vo vašej banke inak, než ste zvyknutí? V tom prípade sa neprihlasujte a ihneď prerušte spojenie.

Kontrolujte bezpečné pripojenie

Prihlasujete sa na webovú stránku napríklad vašej banky či mestského úradu? Použite bezpečné pripojenie. V spodnej časti obrazovky prehliadača uvidíte zamknutý visiaci zámok. Keď kliknete na túto ikonu, ukáže sa vám digitálny bezpečnostný certifikát. Pomocou certifikátu jednoducho skontrolujete identitu webovej stránky.

Blokovanie neželaných webových stránok

Kto veľa surfuje po internete, môže naraziť na webové stránky, ktoré by radšej nevidel. Niektoré neželané webové stránky sa dokonca objavujú automaticky. Je nepríjemné, keď náhodou navštívite webovú stránku, ktorú by ste radšej nevideli, alebo ak sa to stáva vždy automaticky.

Vyhrajte nad otravným spamom

Spam je nevyžiadaná elektronická pošta. Odosielatelia spamu (spammeri) posielajú nevyžiadané veľké množstvo e-mailov tisíckam či miliónom ľudí zároveň. Často to robia za komerčným účelom. V týchto e-mailoch upozorňujú na nejaký produkt alebo webovú stránku. Odosielanie spamu je podľa holandských zákonov zakázané.
< predošlý článok nasledujúci článok >
internet pre študentov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.