Overte si

dostupnosť internetu na Vašej adrese

Blokovanie neželaných webových stránok

Neželané webové stránky: ako ich zablokujete?

Kto veľa surfuje po internete, môže naraziť na webové stránky, ktoré by radšej nevidel. Niektoré neželané webové stránky sa dokonca objavujú automaticky.

Aké je riziko neželaných webových stránok

Je nepríjemné, keď náhodou navštívite webovú stránku cez internet, ktorú by ste radšej nevideli, alebo ak sa to stáva vždy automaticky. Predovšetkým, ak sú užívatelia vášho počítača maloletí, nechcete, aby videli nevhodný materiál.

UPC vás chráni pred neželanými webovými stránkami

S bezpečnostným softvérom, ako sú firewally a filtre, môžete blokovať aj ďalšie neželané webové stránky. Zároveň vám aj ponúkajú rodičovský dozor, ktorý zaistí vašim deťom bezpečné surfovanie po internete.

Ilegálny materiál na internete?

Ilegálny materiál na internete môžete nahlásiť UPC. Môže pritom ísť o nezákonné informácie, ako je porušenie autorských práv, alebo trestný materiál, ako napríklad detské porno.
Čo môžete urobiť?
- Najskôr sa pokúste osloviť osobu ponúkajúcu príslušný obsah, alebo správcu webovej stránky.
- Ak osoba ponúkajúca príslušný obsah alebo správca nezareagujú, nahláste trestný či nezákonný obsah UPC.
- Následne posúdime, v závislosti od obsahu, či a aké kroky podnikneme.

Tipy proti neželaným webovým stránkam

Proti neželaným webovým stránkam vás chránia rôzne bezpečnostné nastavenia a bezpečnostný softvér. Vy však môžete urobiť ešte viac pre príjemné surfovanie po internete pre vás a vaše detí. UPC uvádza niekoľko tipov.

Strážte

Zabezpečte, aby ste mali vždy prehľad o surfovaní vašich detí po internete. Umiestnite počítačovú obrazovku tak, aby ste ich mohli kontrolovať.

Sťažujte sa alebo to oznámte

Obťažoval niekto vaše deti počas návštevy nejakej webovej stránky? Podajte sťažnosť majiteľovi webovej stránky a oznámte to polícii. Podajte sťažnosť aj vášmu internetovému providerovi. V UPC sa za týmto účelom obráťte na Zákaznícky servis.

Zaobchádzajte opatrne s osobnými údajmi

Zaobchádzajte opatrne s vašou e-mailovou adresou. Posielate napríklad digitálne blahoželania? V tom prípade poskytujte svoju e-mailovú adresu, ako aj adresu príjemcu majiteľovi webovej stránky. Tieto e-mailové adresy by mohli byť zneužité bez vášho súhlasu. Nezverejňujte svoju e-mailovú adresu ani na internete, pretože to nahráva zneužívaniu.

Aktualizujte svoj softvér

Pre bezpečené surfovanie po internete musí byť úplne aktualizovaný váš softvér, či už váš operačný systém (napríklad Windows), váš internetový prehliadač (napríklad Internet Explorer či Firefox). A samozrejme nezabudnite na bezpečnostný softvér. Pravidelne kontrolujte, či sú dostupné aktuálne verzie týchto programov a inštalujte ich do svojho počítača.

Vymazávajte cookies

Cookies obsahujú informácie o návšteve webových stránok. Sú šikovné pri ďalšej návšteve rovnakých webových stránok. Nevýhodou je, že môžu obsahovať súkromné informácie a môžu byť zneužité v prospech webových stránok. Aby ste tomu predišli, mali by ste pravidelne vymazávať cookies vo svojom prehliadači.
správa cookies v prehliadači Chrome
správa cookies v prehliadači Mozilla
správa cookies v prehliadači Opera
správa cookies v prehliadači Internet Explorer

Bezpečná ochrana pred počítačovými vírusmi

Vírus, alebo počítačový vírus, je počítačový program. Vírus sa môže usadiť a množiť v nejakom súbore vo vašom počítači bez toho, aby ste si ho všimli. Váš počítač je potom takpovediac nakazený.

Pozor na nebezpečný phishing

Phishing je forma podvodu. Kriminálnici vás oklamú sfalšovanými e-mailmi či webovými stránkami. Napríklad si myslíte, že ste sa prihlásili na webovú stránku svojej banky, pričom však poskytnete svoje prihlasovacie údaje presnej kópii tejto stránky. Podvodník tak získa prístup k vašim osobným údajom. Sfalšované e-maily a webové stránky sa naozaj podobajú na tie skutočné.
< predošlý článok nasledujúci článok >
internet pre študentov

Súhlas so spracovaním osobných údajov

Súhlasím so spracovaním svojich osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov pre marketingové účely spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., so sídlom Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava, IČO: 35 971 967, na dobu 1 roka od udelenia súhlasu. Rozsah mojich poskytnutých osobných údajov je nasledujúci: meno, priezvisko, adresa. Tento súhlas môže byť kedykoľvek odvolaný, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol poskytnutý.

Obchodné podmienky

Všeobecné podmienky spoločnosti UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o. na poskytovanie verejných služieb vydané v súlade so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách

Podmienky jednorazovej zľavy za objednanie služby online

Objednaním vybraných služieb prostredníctvom tejto web stránky získate automaticky jednorazovú zľavu v danej výške, ktorá bude odpočítaná z Vašej elektronickej faktúry.
Zľava pre online objednávky bude odpočítaná od prvej faktúry.
Táto jednorazová zľava sa vzťahuje iba na užívateľov, ktorí si službu objednajú prostredníctvom internetovej stránky spoločnosti UPC vyplnením online objednávky a služba im bude aktivovaná podľa podmienok príslušnej kampane (kampane aktuálne v čase objednávky komunikované na internetovej stránke spoločnosti), pričom daný typ služby (retransmisia, internet) v čase objednávky neužívajú (s výnimkou prechodu z analógovej na digitálnu retransmisiu).
Užívateľovi bude automaticky aktivovaný spôsob výpisu prostredníctvom elektronickej faktúry.